Ca. 35 personer mødte den 16. juni op til en workshop for at drøfte forskellige muligheder for byudvikling i området omkring Nørager og Søstjernevej. Workshoppen er en del af de indsatser, som Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har sat i værk i forbindelse med parallelsamfundsindsatsen i boligområdet, som man forventer kommer på ghettolisten.

På workshoppen deltog både beboere, kommune, politik, og boligforening. Stemningen var konstruktivt og kreativ med mange gode input. Der er endnu ikke truffet endelige afgørelser.