Forebyggelse og forældreansvar

Forældrene er nøglen til hele familiens trivsel, derfor er det vigtigt at søge hjælp, hvis nogen i familien ikke trives. Vi støtter den enkelte familie til bedre trivsel og aktiv deltagelse i samfundet. Vi kan hjælpe med en koordinerende indsats til sager med kommunen. Det kan være sager omkring beskæftigelse, sundhed eller dine børns trivsel.

Læs om vores forebyggende familieindsatser på denne side.

 

har din familie brug for hjælp?

1. Familieguiden

Familieguiden skal agere som forløbskoordinator for udvalgte familier, så forældrene oplever en koordineret sagsbehandling i kommunen. Samtidig understøtter familieguiden de indsatser, der allerede er iværksat i familien. Familieguiden støtter familierne i at få overblik og til at kunne tage ejerskab i forhold til kontakten til kommunen.

2. beboerens egen familieplan

Vi understøtter familierne i at få overblik og tage ejerskab til positive forandringer i familien. De udvalgte familier har ofte kontakt til og samarbejde med mange aktører, der alle ønsker at hjælpe familien. Det kan gøre det svært for forældrene at overskue og prioritere de forskellige indsatser. Med en samlet familieplan kommer forældrene til roret og der kommer øget fokus på hele familiens udvikling.

3. Familiekursus

Familierne tilbydes familiekurser – enten deltagelses i de eksisterende tilbud eller i særligt tilrettelagte forløb. Familieguiden arbejder efterfølgende med den fortsatte motivation i familien for at skabe de positive forandringer i hverdagen.

4. Fritid og netværk

Der arbejdes på at støtte familierne i at deltage i sociale tilbud og i et aktivt fritidsliv. Familierne kendskab til lokalområdet skal styrkes og der laves brobyggende aktiviteter til forskellige tilbud. Der kan planlæges familieeftermiddage, hvor der også kan skabes positive og støttende fællesskaber mellem familierne

Job og uddannelse

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og trivsel