Forebyggelse og forældreansvar

Forældrene er nøglen til hele familiens trivsel, derfor er det vigtigt at søge hjælp, hvis nogen i familien ikke trives. Vi støtter familier til bedre trivsel og aktiv deltagelse i samfundet. Vi kan hjælpe med en koordinerende indsats til sager med kommunen lige såvel som brobygning, rådgivning og længere kursusforløb. 

Læs om vores forebyggende familieindsatser på denne side.

 

har din familie brug for hjælp?

Vejen skal banes og lettes for beboerne. Det er det, familieguiden og familiemedarbejderens aktiviteter skal være med til. De har fokus på at skabe positive forandringer i familiens hverdag og i deres deltagelse i sociale relationer og i samfundet.

 

1. Familieguiden

Familieguiden Linda, er forløbskoordinator for 6 familier og skal sikre koordinering af en helhedsorienteret indsats, så forældre og børn oplever at have én og selvsamme medarbejder, der understøtter dem uanset problemstilling eller snitflade ind i kommunen. Samtidig understøtter hun de indsatser, der måske allerede er iværksat i forhold til familien. Linda behovsafklarer og bistår beboeren i kontakt til relevante ressourcepersoner. Hun har ligeledes ansvaret for at koordinere og sikre at relevante aktører inddrages i netværket omkring familierne. Familieguiden understøtter i mødet med systemet.

Den primære opgave er kontakten til og med familierne og familieguiden følger familierne tæt med en coachende tilgang og støtter den enkelte forældre i at få bevidsthed om egne barrierer og herved muligheden for at forandre handlemønsteret.

 

2. Opsøgende familiemedarbejder

Den opsøgende familiemedarbejder Mette hjælper til der, hvor der nødvendigvis ikke er behov for en familieguide eller et længere forløb. Mange af familierne har behov for hjælp til at løse konkrete opgaver i hverdagen, og ofte her og nu. Ofte mangler de viden om, hvor de kan søge hjælp, og forståelse for, at de skal handle på de henvendelser de får fra forskellige instanser. Det kan f.eks. handle om at forstå og reagere på personlige dokumenter i E-Boks, forstå regler og systemer og meget andet. Mette når ud til flere familier og støtter i at klare en enkelt eller flere af hverdagens udfordringer – enten ved at selv at finde en løsning i samarbejde med familien eller ved at brobygge til andre relevante instanser, hvor der kan findes hjælp.

Familiemedarbejderen samarbejder med de to jobmentorer omkring Åben Rådgivning, tre gange ugentligt i de forskellige afdelinger og derfor opsøger beboerne hvor de er.

Familiemedarbejderen står desuden for afvikling af korte og længerevarende forældrekurser. Formålet er her at styrke forældrekompetencerne hos familier og gøre forældrene mere aktivt deltagende i deres børns liv og hverdag i skole og fritidstilbud. I 2020 er der blevet afholdt et MindSpring kursus og der tilbydes on-demand AULA kursus.

Job og uddannelse

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og trivsel