Kontakt

Vi er syv medarbejdere i helhedsplanen med forskellige ansvarsområder. Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi lytter, undersøger og hjælper dig med et svar.

Marlene Wullf

Marlene Wullf

Projektleder

Marlene har ansvaret for den daglige gang i helhedsplanen, og er tovholder på parallelsamfundsindsatsen.

Telefon: 27 90 50 69

Mail: mawu@sonderborg.dk

Anne-Marie Wolff

Anne-Marie Wolff

Boligsocial koordinator

Anne-Marie har ansvar for beboerambassadører og aktiviteten Mere liv i fælleshuse og udearealer

Telefon: 26 87 34 34

Mail: amw@salus-bolig.dk

Claus Bloch Hvid

Claus Bloch Hvid

Jobmentor

Claus har ansvaret for at brobygge til uddannelse, iværksætte praktikker og formidle ordinær beskæftigelse eller uddannelse for beboerne over 30.

Telefon: 24 20 18 19

Mail: clhv@sonderborg.dk

Kerstin Haupt

Kerstin Haupt

Jobmentor

Kerstin har ansvaret for at brobygge til uddannelse, iværksætte praktikker og formidle ordinær beskæftigelse eller uddannelse for beboerne under 30.

Telefon: 27 90 40 57

Mail: khap@sonderborg.dk 

Mette Rosenkvist

Mette Rosenkvist

Familiemedarbejder

Mette understøtter familier i at klare hverdagens udfordringer, ved at finde en løsning i samarbejde med familien eller ved at brobygge til andre instanser. 

Telefon: 91 17 96 79

Mail: mvhn@sonderborg.dk

Karina Lorentzen

Karina Lorentzen

Gadeplansmedarbejder

Karina agerer som forløbskoordinator for den enkelte unge og bygger bro mellem den unge og de tilbud, der giver mening for den unge.

Telefon: 91 17 22 97

Mail: krlo@sonderborg.dk 

Linda Kongsted

Linda Kongsted

Familieguide

Linda har ansvaret for koordinering af en helhedsorienteret indsats for 6 familier fra boligområderne, hvor hun understøtter uanset problemstilling eller snitflade ind i kommunen.

Telefon: 28 43 11 34

Mail: lkon@sonderborg.dk

Job og uddannelse

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og trivsel