Kontakt

Vi er 9 medarbejdere i helhedsplanen med forskellige ansvarsområder. Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi lytter, undersøger og hjælper dig med et svar.

Camilla Nielsen

Camilla Nielsen

Projektleder

Camilla står for den overordnede projektstyring og refererer både til Landsbyggefonden, som støtter med midler, til boligforeningen SAB og til kommunen. Hun holder øje med, at helhedsplanen når de mål, der er sat.

 Telefon: 27 90 50 69

Mail: cmnl@sonderborg.dk

Sanne Louise Pedersen

Sanne Louise Pedersen

Bystrategisk medarbejder

Sanne er boligorganisationens tovholder i udviklingsplanen. Hun arbejder med realiseringen af udviklingsplanen, for Nørager og Søstjernevej m.fl.

Telefon: 24 77 39 18

Mail: slp@salus-bolig.dk

Lasse Brüning

Lasse Brüning

Skole-hjem koordinator

Lasse er tilknyttet Sønderskov-Skolen og Ahlmann-Skolen, hvor han brobygger mellem familier, skolerne og foreningslivet. Samtidig understøtter han forældrenes forudsætninger for at være mere aktivt deltagende i deres børn skolegang og fritidsliv.

Telefon: 20 12 39 15

Mail: labn@sonderborg.dk

Erla Merete Corneliussen

Erla Merete Corneliussen

Boligsocial virksomhedskonsulent

Erla arbejder med de virksomheder, der er placeret i og omkring de boligsociale områder. Hun servicerer dem med arbejdskraft, samtidig med at hun skaber flere åbninger for praktikpladser og småjobs til beboerne.

Telefon: 27 90 50 43

Mail: erco@sonderborg.dk

Karina Lorentzen

Karina Lorentzen

Gadeplansmedarbejder

Karina arbejder med de unge og voksne beboere i alderen 16 – 30 år. Hun arbejder meget forebyggende og hjælper med mange forskellige ting, ud fra hvor det er vurderet nødvendigt i samarbejde med beboeren.

Telefon: 91 17 22 97

Mail: krlo@sonderborg.dk

Ala Talal Abdulhalim

Ala Talal Abdulhalim

Skole-hjem koordinator

Ala er tilknyttet Ulkebøl skole, hvor han brobygger mellem familier, skolerne og foreningslivet. Samtidig understøtter han forældrenes forudsætninger for at være mere aktivt deltagende i deres børn skolegang og fritidsliv.

Telefon: 23 45 73 77

Mail: alah@sonderborg.dk

Eva McCulloch

Eva McCulloch

Sygefraværsmentor

Gennem sundhedsfremmende forløb, hjælper Eva beboerne med hverdagsmestring og generelt bedre trivsel fysisk såvel som psykisk, med intentionen om at beboeren kommer tættere på arbejdsmakredet. 

Telefon: 23 83 90 17

Mail: evmc@sonderborg.dk

Anne-Marie Wolff

Anne-Marie Wolff

Boligsocial koordinator

Anne-Marie ansvarlig for at skabe aktiviteter i boligområderne med fokus på at være aktiv i fællesskabet samt det gode naboskab. Hun er kontaktperson for de frivillige naboambassadører og er konfliktmægler ved naboklager.

Telefon: 26 87 34 34

Mail: amw@salus-bolig.dk

Bente Pfeffer

Bente Pfeffer

Økonomisk rådgiver

Bente er ansat som økonomisk rådgiver og kan hjælpe beboere i de boligsociale områder med at skabe økonomisk overblik, lægge budget, forstå fakturaer, svare på spørgsmål omkring SKAT og meget mere.

Telefon: 27 90 70 83

Mail: bepf@sonderborg.dk

Job og uddannelse

Uddannelse og livschancer

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og medborgerskab