JoB og uddannelse

Vi ønsker at hjælpe beboerne med at komme i job eller videre med uddannelse.

Har du brug for hjælp til at komme videre, eller ønsker du at styrke dine kompetencer, så kontakt en af vores jobmentorer. De hjælper dig med dine muligheder og skaber et realistisk match mellem dig og arbejdsmarkedet.

 

Sådan hjælper vi

 

 

1. Jobmentorerne

Ved den boligsociale helhedsplan, er der ansat to jobmentorer. Claus & Kerstin er opsøgende over for ledige beboere i boligafdelingerne og over for virksomheder. I samarbejde med beboeren, så hjælper Claus og Kerstin dem med at brobygge til uddannelse, iværksætte praktikker, job med løntilskud og i sidste ende, hjælpe dem med at opnå ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Claus og Kerstin har et tæt samarbejde med sagsbehandlere og andre fagpersoner i kommunen, omkring beboernes eventuelle udfordringer. Og sammen med Virksomhedsservice i Jobcenteret og lokale virksomheder, så er de med til at skabe job og praktikåbninger til beboerne.

Jobmentorerne møder beboerne på hjemmebane enten hjemme hos borgeren, i Fælleshuset eller et tredje sted. De giver beboerne en tæt opfølgning, håndholdt hjælp og sparring undervejs i processen – med flere samtaler end borgeren får i jobcenterets eget regi.

Claus og Kerstin tilbyder også efterværn for de beboere, som efter lang tids ledighed kommer i ordinær beskæftigelse, for at understøtte fastholdelse i beskæftigelse.
De to jobmentorer supplerer hinandens kompetencer i forhold til den virksomhedsrettede kontakt og mentorerfaring. Kerstin har et særlig fokus på de unge, hvorfor Claus hjælper primært dem over 30år.

 

2. Åben Rådgivning

Ved Åben Rådgivning er der fokus på job og uddannelse. Der tilbydes både rådgivning og brobygning videre til de rette instanser eller en konkret hjælp til digitale platforme som f.eks. E-mail, jobnet.dk, E-boks og jobsøgningsportaler.

Borgeren kan desuden få hjælp til jobansøgninger og CV, tilmelding til vikarbureauer og til spørgsmål vedr. økonomi og budgetlægning.

Åben Rådgivning foregår tre gange ugentligt i tre forskellige afdelinger, så mentorerne opsøger beboerne hvor de er. De er derfor både ude i Nørager, Kløver-/Hvedemarken og Stenbjergparken.

Åben Rådgivning er et samarbejde mellem de to jobmentorer og den opsøgende familie- medarbejder.

Tilbuddet er for alle beboere i boligafdelingerne, uanset om man er registreret i jobcenteret eller ej og er uden borgerregistrering. Der registreres udelukkende på fremmødet og på hvad besøget drejer sig om. Hvis borgeren ønsker yderligere hjælp, sker dette med samtykke for borgeren.

Job og uddannelse

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og trivsel