Beskæftigelse

Den boligsociale helhedsplan understøtter Jobcenterets fremskudte enhed “Beboerrådgivning for Job og Uddannelse” med flere praktik- og jobåbninger til ledige beboere. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at flere ledige fra boligområderne bliver klar til at fremmøde og gennemføre virksomhedspraktik, kommer i job eller småjob og i det hele taget rykker tættere på selvforsørgelse. 

Sådan hjælper vi

1. Boligsocial netværkskoordinator

Den boligsociale netværkskoordinator har løbende kontakt til de lokale virksomheder tæt på boligområderne og er bindeleddet til Beboerrådgivning for Job og Uddannelse. I samarbejde med virksomhederne vil vi arbejde for flere praktikpladser og ordinære timer i virksomhederne til de ledige i boligområderne.

Vi vil invitere virksomhederne ind i et netværk med fokus på social bæredygtighed. Sammen med virksomhederne vil vi rette fokus på boligområderne og på, at uddannelse og beskæftigelse er løftestangen til at vende udviklingen i boligområderne.

2. Syge – og fraværsmentor

Nogle ledige har flere afbrudte virksomhedspraktikker og sygemeldinger med i bagagen. Dette kan skyldes helbredsmæssige, sproglige og kulturelle barrierer. Syge- og fraværsmentoren tilbyder beskæftigelsesfremmende forløb, hvor hun sammen med den ledige arbejde med barriererne og finder fornyet motivation og tro på, at beskæftigelse er muligt.

De beskæftigelsesfremmende forløb indeholder både individuelle samtaler, gruppesamtaler i mindre grupper og ture ud af huset til virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller kulturinstitutioner.

3. Åben Rådgivning og Ungevejledning

Tilbuddet om Åben Rådgivning findes i Stenbjergparken og Kløver-Hvedemarken. Her sidder medarbejderne fra den boligsociale helhedsplan klar til at hjælpe beboerne med vejledning og brobygning til de rette instanser eller en konkret hjælp til bl.a. mitID, E-boks, forlængelse af opholdstilladelser og pas samt forståelse af breve. Beboerne kan desuden få hjælp til spørgsmål vedr. økonomi og budgetlægning gennem den økomiske rådgiver.

I ungevejledningen tilbydes der hjælp til beboere mellem 18 og 29 år, bosiddende i de boligsociale områder. Der gives vejledning til fx fritidspas, fritidsjob, ydelse og uddannelse. Her mødes beboerne af medarbejdere fra den boligsociale helhedsplan og beboerrådgivningen. Ungevejledningen findes på Ringbakken hver torsdag fra kl. 14-17.

Beskæftigelse

Uddannelse og livschancer

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og medborgerskab