Job og uddannelse

Vi ønsker at få flere i uddannelse og job blandt unge beboere mellem 18 og 25 år. Er du ung, og har du brug for hjælp til at komme videre, eller ønsker du at styrke dine kompetencer, så kontakt os. Vi hjælper dig med dine muligheder og skaber et realistisk match mellem dig og arbejdsmarkedet.

 

Sådan hjælper vi

1. Uddannelses- og beskæftigelsescoachen

Uddannelses- og beskæftigelsescoachen samarbejder med unge mellem 18 og 25 år, der er uden for arbejdsmarked og uddannelse eller er frafaldstruet i deres uddannelsesforløb. Der skal arbejdes på at nedbryde de sociale og personlig barrierer, der er for at opnå og fastholde en tilknytning til uddannelse og/eller job. Der er fokus på vejledning, motivation og tæt opfølgning/fastholdelse. Målet skal gøres tydeligt og brydes ned i delmål, der skaber små succeser undervejs. Uddannelses og beskæftigelsescoachen arbejder også med nedenstående delaktiviteter i indsatsen.

2. Omdømme – uddannelsesretning og valg

Der etableres samarbejde med erhvervslivet inden for brancher, der efterspørger arbejdskraft, og hvor de unge typisk vil kunne opleve succeser. Det kan være at mødes med rollemodeller fra forskellige firmaer, som fortæller om – og viser jobbet. Der kan laves korte forløb, hvor de unge i små grupper prøver brancher af og efterfølgende viser, hvad de har lært. Det kan f.eks. være en bygget installation i et af boligområderne, mad serveret til et event og lign. De unges familier inddrages i forløbene og får informationer om brancher og uddannelser, de måske ikke kender så meget til.

3. Kompetenceforløb

Der arbejdes med de unges personlige, sociale og faglige kompetencer og aktiviteten supplerer de to ovenstående aktiviteter. Der bygges videre på de hverdagskompetencer, den enkelte unge har. Den unge skal bevidstgøres om egne kompetencer og på hvordan de kan udvikles, overføres og bruges i forskellige brancher. Der arbejdes også med, hvilke kompetencer, der er nødvendig i forhold til at fastholde sig i job eller i uddannelse. Der opbygges desuden boglige kompetencer, når den unge er klar til d

Job og uddannelse

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og trivsel