De fire boligområder Stenbjergparken, Nørager, Kløver/Hvedemarken og Søgræsvej, Søstjernevej, Koralvej samt Konkylievej i Sønderborg rummer tilsammen 1.229 boliger og er hjem for mere end 2.700 mennesker. En stor del af beboerne er udenfor beskæftigelse, har flygtninge- og indvandrebaggrund, har ingen eller et lavt uddannelsesniveau eller er socialt udsatte på andre områder. 

Nørager og Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej er af regeringen udpeget som et hårdt ghettoområde i december 2020. Derfor er der nu udarbejdet og vedtaget en udviklingsplan for området. Du finder informationer om udviklingsplanen for de to afdelinger under “Om ghettoindsatsen” her på siden. 

Sådan arbejder helhedsplanen

Den boligsociale helhedsplan er et partnerskab mellem Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune. Partnerskabet er støttet af midler fra Landsbyggefonden.

Siden 2008 har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) samarbejdet omkring de boligsociale helhedsplaner, der skal skabe bedre rammer for udvikling i boligområderne. En helhedsplan er et fireårigt projekt med aktiviteter under givne indsatsområder, som du kan se i undermenuen. 

Helhedsplanens indsatser varetages af Netværkssekretariatet på Ringbakken 4, der også koordinerer det brede samarbejde på tværs af beboere, organisationer og fagområder, som opstår i forbindelse med helhedsplanen. Den nuværende projektperioden løber frem til efteråret 2025. 

Ny helhedsplan

Landsbyggefonden har i maj 2021 godkendt den boligsociale helhedsplan – “Aktiv i fællesskabet” for perioden 01.09.2021 – 31.08.2025.

Helhedsplanen hedder “Aktiv i fællesskabet” fordi vi arbejder for boligområder, der giver alle beboere mulighed for at være en aktiv del af gode og positive fællesskaber, f.eks. på arbejdspladsen, i skolen, i fritidslivet eller i frivillige sociale indsatser. Det gør vi, fordi vi ved, at mennesker vokser i positive relationer. Vi bliver klogere på os selv og opbygger kompetencer. 

I denne helhedsplan arbejdes der med aktiviteter under indsatsområderne uddannelse og livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt sammenhængskraft og medborgerskab. Aktiviteterne kan du finde her: 

Beskæftigelse

Uddannelse og livschancer

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og medborgerskab