Boligområder i balance

De fire boligområder Stenbjergparken, Nørager, Kløver/Hvedemarken og Søgræsvej, Søstjernevej, Koralvej samt Konkylievej i Sønderborg rummer tilsammen 1.229 boliger og er hjem for mere end 2.700 mennesker. Langt de fleste af beboerne er glade for deres hjem og føler, at de lever et godt liv.

I så store boligområder, som hele tiden ændrer sig i takt med at beboerne, deres liv, nærområdet og samfundet ændrer sig, er der altid nye udfordringer.

Boligområderne er hjem for mange forskellige mennesker. Her bor sunde, raske og velfungerende beboere dør om dør med naboen, der måske er et menneske, der befinder sig i en sårbar situation eller som har store sociale, helbredsmæssige eller økonomiske udfordringer.

Samtidig har et par af afdelingerne i flere år været med på regeringens såkaldte Ghettoliste. Dette er medvirkende til at give områderne et dårligt image i det omgivende samfund. Alt sammen faktorer, der har indflydelse på den generelle tryghed og trivsel for beboerne i de fire boligområder.

Sådan arbejder helhedsplanen

Siden 2008 har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) derfor samarbejdet omkring de boligsociale helhedsplaner, der skal skabe bedre rammer for tryghed og trivsel i boligområderne.

Helhedsplanens indsatser varetages af Netværkssekretariat, der også koordinerer det brede samarbejde på tværs af beboere, organisationer og fagområder, som opstår i forbindelse med helhedsplanen.

Samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, støttet af Landsbyggefonden, begyndte som et 4-årigt projekt i 2008-2011 og er efterfølgende fortsat i fireårige perioder frem til i dag. Den nuværende projektperioden løber frem til efteråret 2021.

Landsbyggefonden har godkendt en prækvalifikationsansøgning om en ny boligsocial helhedsplan, for perioden september 2021 – august 2025. Frem mod sommeren 2021 arbejdes der på at beskrive nye boligsociale indsatser, der støtter op om beboernes liv og trivsel. Den kommende helhedsplan skal koordineres tæt med en forventet udviklingsplan for området Nørager og Søstjernevej m.fl. 

Uddannelse og beskæftigelse

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og trivsel