Boligområder i balance

De fire boligområder Stenbjergparken, Nørager, Kløver/Hvedemarken og Søgræsvej, Søstjernevej, Koralvej samt Konkylievej i Sønderborg rummer tilsammen 1.229 boliger og er hjem for mere end 2.700 mennesker. Langt de fleste af beboerne er glade for deres hjem og føler, at de lever et godt liv.

I så store boligområder, som hele tiden ændrer sig i takt med at beboerne, deres liv, nærområdet og samfundet ændrer sig, er der altid nye udfordringer.

Boligområderne er hjem for mange forskellige mennesker. Her bor sunde, raske og velfungerende beboere dør om dør med naboen, der måske er et menneske, der befinder sig i en sårbar situation eller som har store sociale, helbredsmæssige eller økonomiske udfordringer.

Samtidig er et par af afdelingerne nogle år er med på regeringens såkaldte Ghettoliste. Dette er medvirkende til at give områderne et dårligt image. Alt sammen faktorer, der har indflydelse på den generelle tryghed og trivsel for beboerne i de fire boligområder.

Sådan arbejder helhedsplanen

Siden 2008 har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) derfor samarbejdet omkring de boligsociale helhedsplaner, der skal skabe bedre rammer for sundhed, tryghed og trivsel i boligområderne.

Helhedsplanens indsatser varetages af Netværkssekretariat, der også koordinerer det brede samarbejde på tværs af beboere, organisationer og fagområder, som opstår i kølvandet på helhedsplanen.

Samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, støttet af Landsbyggefonden begyndte som et 4-årigt projekt i 2008-2011 og er efterfølgende fortsat i 2012-2016.

Landsbyggefonden har godkendt en ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan, der løber i perioden september 2017 – august 2021. Her skal der samarbejdes om indsatsområderne “Uddannelse og beskæftigelse”, “Forebyggelse og forældreansvar” og “Tryghed og trivsel”.

Uddannelse og beskæftigelse

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og trivsel