Aftaler om fleksibel udlejning

 

Med den politiske aftale om parallelsamfund og aftalen om blandede boligområder blev det obligatorisk at anvende fleksibel udlejning i først parallelsamfund/omdannelsesområder (tidligere ghettoområder) og efterfølgende i forebyggelsesområder.

Derudover er det muligt at indgå frivillige aftaler om fleksibel udlejning i mindre udsatte boligområder.

Aftalerne om fleksibel udlejning har til formål at sikre, at der gives fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterier og dermed fremme, at der flytter ressourcestærke beboere ind i boligområderne.

I Sønderborg Kommune er der fire boligområder der er omfattet af reglerne om fleksibel udlejning.

Parallelsamfund

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har indgået aftale om brug af fleksibel udlejning for afdeling 24 Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej, og Afdeling 35 Nørager.

Forebyggelsesområder

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har indgået aftale om brug af fleksibel udlejning for Afdeling 22 Kløver-/Hvedemarken, Afdeling

Sønderborg Kommune og Boligforeningen B42 er enige om, at indgå en aftale om fleksibel udlejning for Afdeling 15 Kløvermarken og Ved Skellet.

 

Frivillig aftale om fleksibel udlejning

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har indgået aftale om brug af fleksibel udlejning for Afdeling 30 Stenbjergparken.

 

 

 

Aftale om fleksibel udlejning –Sønderborg Andelsboligforening. Afdeling 22: Kløver-Hvedemarken. Afdeling 35: Nørager. Afdeling 24: Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej. Afdeling 30 Stenbjergparken