Kriminalitets-forebyggelse

 Den boligsociale helhedsplan arbejder forebyggende og understøtter at flere børn og unge får et godt og aktivt fritidsliv, hvor de bliver en del af positive fællesskaber, får nye kompetencer og større selvtillid og herigennem støttet i et liv uden kriminalitet. 

Med vejledning og brobygning til fritidslivet og en udbygget fritidsjobindsats støtter vi børn og unge i boligområderne i at få et godt fritidsliv. Samtidig er vi i dialog med forældrene om, hvordan de støtter deres børn i fritidslivet. 

 

Sådan hjælper vi

1. Brobygning til foreningsliv

I fritidsjobindsatsen arbejder vi med et dobbeltfokus:

 For børn og forældre tilbyder vi vedledning og hjælp til tilmelding til fritidsaktiviteter. I dialogen med forældrene understøtter vi at fritidsaktiviteterne bliver bæredygtige for familien. Vi snakker om transport til og fra aktivitet, sammenhæng med skolegang og pligter, hvordan forældrene støtter op og meget mere.

For foreningerne understøtter og aflaster vi i kontakten til forældrene. Vi “oversætter” de forventninger og opgaver, der er til forældrene, når man sender sit barn i foreningsaktivitet.  

Fritidsvejledningen foregår primært i Åben Rådgivning og de familier, der får støtte af en skole-hjemkoordinator.

 

2. PAYDAY – et forløb, der gør unge klar til at varetage et fritidsjob.

Projekt PAYDAY er et forløb på 5 moduler, hvor den unge bliver klar til fritidsjob. De bliver afklaret om jobmuligheder og ansøgningsproces, får hjælp til ansøgning/CV, træning i at gå til jobsamtale, får viden om arbejdsplads kultur, får oprettet egen konto mm.

De unges forældre inviteres ind til en dialog om, hvordan de støtter den unge i at få og beholde et fritidsjob. Målet med indsatsen er at flere unge får et fritidsjob og kan fastholde det samt at de unge får grundlæggende kendskab til arbejdslivet og opbygger nye kompetencer.

PAYDAY er en del af Åben Rådgivning, hvor alle unge og deres forældre kan henvende sig, hvis de ønsker hjælp til et fritidsjob.

Tag med på tur i dit boligområde, centralt placeret og i skønne naturomgivelser

Beskæftigelse

Uddannelse og livschancer

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og medborgerskab