Tryghed og trivsel

Dit boligområde skal være et godt og trygt sted at bo og leve. Vi hjælper dig gerne på vej til at trives bedre i din bolig og lokalområdet omkring dig.

På denne side kan du læse mere om de ting, vi kan tilbyde og hjælpe dig med.

Aktiviteter, der skaber tryghed for dig

 

1. Mere liv i fælleshuse og udearealer
I Netværkssekretariatet har vi den boligsociale koordinator Anne-Marie. Sammen med afdelingsbestyrelser og eksterne samarbejdspartnere laver hun forskellige aktiviteter i fælleshuse, fælleslokaler og udearealer i boligafdelingerne. Det kan være sportslige og kulturelle arrangementer, såsom GAME og Turning Tables, til møder, gruppeaktiviteter og meget andet.

Aktiviteterne skal give input til et godt fritidsliv og understøtte trivsel og tryghed. Det skal også tiltrække besøgende til vores boligområde, der ligger i skønne naturomgivelser. Den boligsociale koordinator Anne-Marie, er også tovholder på beboerambassadør projektet.

 

2. Beboerambassadører
Beboerambassadørerne er frivillige beboere, der ønsker at tage ansvar og deltage i udviklingen af det sociale liv i boligafdelingen for at sikre et godt og aktivt naboskab og medborgerskab. Beboerambassadørerne kan være en slags brobyggere og rollemodeller, som gennem dialog motiverer øvrige beboere til at deltage og samarbejde om ansvar for at bevare et godt hverdagsliv.

Beboerambassadørerne kan modtage og hilse nye naboer velkommen i området og kan tilbyde praktisk rådgivning – f.eks. om at være lejer, om hensynet til og samspillet med naboer. Helt konkret kan de give oplysninger om husorden, fællesvaskeri, affaldshåndtering m.m. De kan orientere om og invitere med til tilbud og aktiviteter, der afholdes i afdelingen, i Fælleshuset, på udearealer eller i forbindelse med fællesarrangementer for flere afdelinger. Alt dette foregår i samarbejde med den boligsociale koordinator, afdelingsbestyrelserne og det frivillige foreningsliv.

 

3. Social vicevært
Den social vicevært er en opsøgende gadeplansmedarbejder, der arbejder med særligt udsatte unge i og omkring boligområderne. Karina, agerer som forløbskoordinator for den enkelte unge, på de sager vedkommende kan have i kommunen og skal bygge bro mellem den unge og de eksisterende tilbud, der vil være aktuelle for netop den unge og dennes livssituation.

Karina hjælper den unge i at afdække behov og muligheder for næste positive udviklingszone og få bevidsthed om barrierer og muligheder, og hvordan de kan håndteres. Der er et særligt fokus på at den unge ikke falder ned mellem flere tilbud og støtter, når den unge ikke evner at føre det besluttede ud i livet.

Karina er i sin tilgang opsøgende og vedholdende, ud fra den enkeltes situation og progression. Karina arbejder med motivation og fokuserer på det, der kan bane vejen ud af negative kortsigtede valg og livsførelse.

Karina har i et vist omfang tilknytning til ungecenteret og ligeledes være i tæt samspil med Misbrugscenteret – og er i øvrigt opsøgende og brobyggende ud af huset.

Tag med på tur i dit boligområde, centralt placeret og i skønne naturomgivelser

Job og uddannelse

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og trivsel