Sammenhængskraft og medborgerskab

I boligområderne bor der mange voksne, som af den ene eller anden grund ikke er på arbejdsmarkedet.

Hos denne gruppe er der ofte en tendens til ensomhed og en oplevelsen af manglende tilknytning til samfundet. Man kan nemt føle sig frakoblet socialt og føle, at man ikke har nogen betydning for nogen.

 

Den boligsociale helhedsplan arbejder for at flere beboer, uden for arbejdsstyrken, oplever god livskvalitet gennem aktiv deltagelse i fællesskaber og oplever, at de hver især ar værdifulde ressourcer at bidrage med til lokalsamfundet.

Sådan hjælper vi

  1. Netværksskabende aktiviteter

Gennem netværksskabende aktiviteter for målgruppen vil vi skabe møder og skabe interaktion blandt målgruppen. Det kan f.eks. være fællesspisning, foredrag, kurser og lignende.

Sammen med repræsentanter fra målgruppen vil vi planlægge aktiviteterne og sætte fokus på forskellige temaer: Frivillige sociale indsatser, demokrati/hverdagsdemokrati og den daglige trivsel i boligafdelingerne.

 

Målet er, at flere bliver motiveret til at lave frivilligt arbejde og derved være med til at gøre noget god for andre. Det kan både være sammen med ligesindede eller som frivillig i Sønderborgs store begivenheder.

Det vigtigste er, at flere beboere udvikler nye netværk og igennem dem øget bevidsthed om egne ressourcer og opnår øget trivsel i hverdagen.

Beskæftigelse

Uddannelse og livschancer

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og medborgerskab