Tidsplan for udviklingen af boligområdet

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. skal gennemgå en stor fysisk forandring frem mod 2030. Tidsplanen giver et overblik over den kommende proces.

 

Tidsplan for udvikling af boligområdet

Lokalplan udarbejdes og forventes endeligt godkendt i december

Udarbejdelse og godkendelse af fysisk helhedsplan for Nørager

Løbende beboerinddragelse via nyhedsbreve og beboermøder

Udbud af byggeprojekt og indgåelse af kontrakt med entreprenør

Opstart af genhusningsproces med individuelle samtaler med beboerne midt på året

Løbende beboerinddragelse via nyhedsbreve og beboermøder

Genhusningsproces fortsætter med individuelle samtaler og løbende genhusning

Nedrivning af blokke og opførelsen af 48 almene rækkehuse påbegyndes midt på året

Salg af grund og udbud til privat investor

Byggeproces almene rækkehuse fortsætter. Løbende genudlejning ved færdiggørelse

Byggeproces private rækkehuse påbegyndes

Fysisk omdannelse af Søstjernevej m.fl. med fokus på infrastruktur påbegyndes

Byggeproces private rækkehuse fortsætter

Afslutning byggeproces almene rækkehuse og fuld udlejning

Etablering af sammenhængende infrastruktur i hele boligområdet

Byggeproces private rækkehuse fortsætter

Afslutning byggeproces almene rækkehuse og fuld udlejning

Etablering af sammenhængende infrastruktur i hele boligområdet

Forventet færdiggørelse af omdannelsesproces for hele boligområdet