Følg med i byudviklingen og aktiviteterne 2020 og 2021

I 2020 og 2021 vil der ske meget i boligområdet Nørager, Søstjerne-, Søgræs-, Koral- og Konkylievej. Følgende tidsplan giver dig et overblik over aktiviteterne, herunder både de politiske møder men også arrangementer, hvor du som beboer kan bidrage med din viden og input. 

 

Tidsplan for byudvikling i området omkring Nørager og Søstjernevej

Beboermøde

SAB og Sønderborg Kommune inviterede til beboermøde den 3. marts 2020. Her blev områdets beboere informeret om, hvilken betydninge det får at blive en hård ghetto, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Workshop for nøglepersoner

Den 16. juni 2020 afholdte SAB og Sønderborg Kommune en workshop for nøglepersoner fra boligområdet og det omkringliggende byområde. Formålet med workshoppen var at samle input til udviklingen af hele byområdet.

Temamøde i byrådet

Den 15. september 2020 afholdte byrådet et temamøde med fokus på de politiske drøftelser af områdets byudvikling.

Workshop med beboere

SAB og Sønderborg Kommune inviteterer til workshop med beboerne i Nørager, Søstjerne-, Søgræs-, Koral- og Konkylievej. Formålet er en god dialog og videndeling om boligområdets fysiske udvikling. Datoen var planlagt til den 6. oktober 2020, men er blevet udsat p.g.a. Corona.

Drøftelser i Byrådet og SAB

I løbet af efteråret 2020 vil der løbende være drøftelser af den fysiske udvikling i boligområderne i både SAB og Byrådet. Drøftelserne skal munde ud i en konkret plan for området.

Ghettolisten offentliggøres

1. december 2020 offentliggør Transport- og Boligministeriet ghettolisten for 2020. Hvis Nørager og Søstjernevej m.fl. er på listen, vil det være femte år i træk, og derfor vil området blive karakteriseret som en hård ghetto. Det betyder, at SAB og Sønderborg Kommune er forpligtet til at fremlægge en plan for og gennemføre fysiske forandringer i boligområdet.

Læs mere om regler for parallelsamfund

Behandling af dispensationsansøgning

Boligforening og kommune kan søge om dispensation til en lavere andel af fysiske forandringer, hvis der er er færre end 2.100 beboere og lav andel af kriminelle i boligområdet. I månederne januar og februar 2021 vil SAB og Sønderborg Kommune sammen udarbejde en eventuel dispensationsansøgning. Ansøgningen behandles i Byrådet og SAB’s bestyrelse. Dispensationsansøgningen skal godkendes af Transport- og Boligministeriet.

Indsendelse af dispensationsansøgning

1. marts 2021 skal dispensationsansøgningen være sendt ind.

Arbejdet med udviklingsplanen

I månederne april og maj vil SAB og Sønderborg Kommune sammen udarbejde en udviklingsplan for boligområdet. Planen behandles i Byrådet og SAB´s bestyrelse. Udviklingsplanen skal godkendes af Tranport- og Boligministeriet.  

Udviklingsplan færdig

1. juni 2021 indsendes udviklingsplanen.

Udviklingsplan skal godkendes

Udviklingsplanen skal efter godkendelse i ministeriet omsættes til en helhedsplan, som er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden. Helhedsplanen vil blive udarbejdet i løbet af efteråret 2021.