Tidsplan for udviklingen af boligområdet

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. skal gennemgå en stor fysisk forandring frem mod 2030. Tidsplanen giver et overblik over den kommende proces.

 

Tidsplan for udvikling af boligområdet

Beboermøde

SAB og Sønderborg Kommune inviterede til beboermøde den 3. marts 2020. Her blev områdets beboere informeret om, hvilken betydninge det får at blive en hård ghetto, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Workshop for nøglepersoner

Den 16. juni 2020 afholdte SAB og Sønderborg Kommune en workshop for nøglepersoner fra boligområdet og det omkringliggende byområde. Formålet med workshoppen var at samle input til udviklingen af hele byområdet.

Temamøde i byrådet

Den 15. september 2020 afholdte byrådet et temamøde med fokus på de politiske drøftelser af områdets byudvikling.

Workshop med beboere

SAB og Sønderborg Kommune inviteterer til workshop med beboerne i Nørager, Søstjerne-, Søgræs-, Koral- og Konkylievej. Formålet er en god dialog og videndeling om boligområdets fysiske udvikling. Datoen var planlagt til den 6. oktober 2020, men er blevet udsat p.g.a. Corona.

Drøftelser i Byrådet og SAB

I løbet af efteråret 2020 vil der løbende være drøftelser af den fysiske udvikling i boligområderne i både SAB og Byrådet. Drøftelserne skal munde ud i en konkret plan for området.

Ghettolisten offentliggøres

1. december 2020 offentliggør Transport- og Boligministeriet ghettolisten for 2020. Hvis Nørager og Søstjernevej m.fl. er på listen, vil det være femte år i træk, og derfor vil området blive karakteriseret som en hård ghetto. Det betyder, at SAB og Sønderborg Kommune er forpligtet til at fremlægge en plan for og gennemføre fysiske forandringer i boligområdet.

Læs mere om regler for parallelsamfund

Dispensationsansøgning behandles og godkendes

Boligforening og kommune kan søge om dispensation til en lavere andel af fysiske forandringer, hvis der er er færre end 2.100 beboere og lav andel af kriminelle i boligområdet. I månederne januar og februar 2021 vil SAB og Sønderborg Kommune sammen udarbejde en eventuel dispensationsansøgning. Ansøgningen behandles i Byrådet og SAB’s bestyrelse. Dispensationsansøgningen skal godkendes af Transport- og Boligministeriet.

Dispensationsansøgning bliver sendt ind

Indsendelse af dispensationsansøgning og forventet afgørelse i Boligministeriet.

Arrangement for beboere

Der afholdes et arrangement for beboerne, som har mulighed for  at komme med input til udviklingsplanen.

Udviklingsplan godkendes

Udviklingsplanen bliver godkendt af SAB og byrådet i Sønderborg Kommune.

Udviklingsplan indsendes

Udviklingsplanen bliver sendt ind til Boligministeriet.

Forventet afgørelse

August 2021 forventes det, at udviklingsplanen bliver afgjort i Boligministeriet.

Samarbejde med Landsbyggefonden

Helhedsplanen bliver udarbejdet i samarbejde med Landsbyggefonden.

Udarbejdelse af lokalplan

Udarbejdelse af lokalplan mv. pågår for området.

Genhusning

Processen om genhusning pågår.

Den fysiske byudvikling starter

Omdannelse af boligområdet begynder.