Nørager og Søstjernevej/Søgræsvej/Koralvej/Konkylievej (Søstjernevej m.fl.) blev den 1. december 2020 udpeget til et omdannelsesområde, fordi boligområdet har været på listen over ghettoområder i fem år fra 2016-2020. Dermed blev Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan for boligområdet. Udviklingsplanen skal beskrive, hvilke fysiske tiltag og redskaber kommune og boligforening vil anvende for at leve op til kravet i lovgivningen om, at andelen af almene familieboliger skal nedbringes til 40 pct. inden 1. januar 2030.

Dispensation

På trods af boligområdets placering på ghettolisten har der gennem de seneste år været en positiv udvikling blandt beboerne, hvor flere er kommet i arbejde eller uddannelse, og kriminaliteten er faldet. Derfor fik Sønderborg Kommune og SAB i april 2021 dispensation til at bibeholde 60 pct. af de almene familieboliger i boligområdet. Det betyder, at en større andel af de nuværende boliger kan bevares.

Læs hele dispensationsansøgningen her.

Godkendelse af udviklingsplan

Sønderborg Kommune og SAB fik i juni 2021 godkendt udviklingsplanen for boligområdet. Udviklingsplanen beskriver den overordnede plan for omdannelsen af boligområdet. Frem mod 2030 vil der ske følgende ændringer i boligområdet:

 • 18 etværelseslejligheder på Søstjernevej og Søgræsvej ommærkes til ungdomsboliger. Det betyder ikke, at de nuværende beboere skal flytte fra deres lejlighed. Derimod vil lejligheden blive udlejet som ungdomsbolig næste gang, den er ledig.
 • Blok 2,3,4,5,6,7,8 og blok 10 i Nørager vil blive omdannet til almene rækkehuse. Det betyder, at blokkene vil blive revet ned, og derefter vil der blive bygget 48 nye rækkehuse på den eksisterende sokkel. Rækkehusene vil blive udlejet via SAB.
 • Blok 1 og 9 i Nørager vil blive revet ned. På det område, hvor blokkene ligger i dag, samt en del af det grønne område, vil der blive bygget 30 nye private rækkehuse.
 • Der vil blive etableret sammenhængende forbindelser og infrastruktur i Nørager og på Søstjernevej m.fl.

Læs hele udviklingsplanen her.

Genhusning

Omdannelsen af boligområdet medfører, at beboerne i Nørager skal genhuses. For de fleste beboere vil der være tale om en permanent genhusning. Sønderborg Kommune samarbejder med SAB og de øvrige boligforeninger i kommunen om at sikre en god genhusningsproces for beboerne.

Beboernes input

Beboernes input er vigtige, og derfor har der også været afholdt flere beboerarrangementer forud for arbejdet med udviklingsplanen. Beboerne vil fortsat blive inddraget, når tiltagene i udviklingsplanen skal beskrives yderligere og virkeliggøres.

Sammenhæng til byen

Når boligområdet omdannes og udvikles vil der være fokus på at sikre sammenhængen til den øvrige del af byen. Det betyder blandt andet, at der vil blive set på trafikken, adgangsveje til og fra boligområdet og meget mere.

Ghetto-kriterier

 

For at blive en ghetto skal der være tale om et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

 • Højst 40 % af beboerne i alderen 18-64 år har ikke arbejde eller uddannelse.
 • Højst 60 % af beboerne i alderen 30-59 år har kun uddannelse svarende til folkeskolens grunduddannelse.
 • Højst 2,27 % af beboerne har en dom for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.
 • Mindre end 55 % har en indkomst, der er over den gennemsnitlige indkomst i regionen.

Tal og Fakta

Nørager:  236 lejligheder (almene familieboliger)
Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej/Konkylievej: 324 lejligheder etageboliger (almene familieboliger).

Ghettolisten 2020 Nørager og Søstjernevej m.fl.

 • 1.327 beboere
 • 66,6 % ikke-vestlige indvandrere og efterkommere
 • 41,8 % er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse
 • 1,49 % har dom for at overskride straffeloven
 • 60,8 % har en indkomst over gennemsnittet i regionen