Materiale workshop og drop-in

Både Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har et stort ønske om at inddrage beboerne i processen med at udvikle boligområdet.
Der er derfor afholdt både workshops og drop-in for beboere i 2020, hvor beboerne har haft mulighed for at give deres input til den kommende omdannelsesproces. Du kan finde materialet herunder.

Som beboer kan man være meget utryg og sidde med nogle helt centrale spørgsmål: ”Er det mon min blok, der skal rives ned?”, ”Hvor skal vi bo, når vores bolig bliver fjernet?”, ”Hvornår begynder nedrivningen?” og ”Hvad har jeg som beboer ret til ved genhusning?”. Beboernes refleksioner og input er vigtige for kommunen og boligforeningen at kende til, så vi kan sikre, at beboerne får tilstrækkelig og fyldestgørende information om den kommende proces.

Beboerne er en afgørende ressource i forhold til at skabe en langsigtet positiv udvikling i boligområdet. Derfor vil beboerne også blive inviteret med, når tiltagene i udviklingsplanen skal beskrives yderligere og virkeliggøres.

Du kan følge med i udviklingen af boligområdet ved at tilmelde dig nyhedsbrevet her.

 

Her finder du links til materialer fra workshop og beboer drop in

Input fra beboer drop in November 2020

Input fra workshop på kort fra workshop juni 2020

Parallelsamfund input fra Workshop juni 2020