D. 01. oktober 2021, blev det nye boligsociale team samlet!

Det nye team, er en dejlig blanding af forskellige aldre, køn og ikke mindst kompetencer. Det nye boligsociale team består af (fra højre af):

De to skole koordinatorer, Lasse og Ala. Lasse og Ala er tilknyttet hhv. Ahlmannskolen, Sønderskovskolen og Ulkebøl skole og arbejder begge to som brobyggere mellem skole og hjem, så flest mulige får de bedst mulige forudsætninger i fht. uddannelse. Syge-og fraværsmentor Jena. Hun skal støtte beboerne til, at få det bedre fysisk og psykisk. Det kan bære gennem individuelle samtaler eller i gruppeforløb. Gadeplansmedarbejderen Karina. Karina arbejder meget forebyggende og hjælper de unge med mange forskellige ting og tilbyder støtte, uden at de skal give noget igen. Virksomhedskonsulenten Erla, som har fokus på de virksomheder der er placeret ude i de fire boligområder. De skal serviceres med arbejdskraft, samtidig med at Erla skal skabe praktikpladser og småjobs til beboerne i området. Faste jobs og selvforsørgelse er målet! Kulturmedarbejderen Mette. Mette er tovholder på helhedsplanen nye fritidsindsats, PAYDAY og Åben Rådgivning. Og i fællesskab med Anne-Marie, står hun også får at afholde aktiviteter til beboerne (som f.eks. workshops op til kommunalvalget). Anne-Marie er ansat som boligsociale koordinator. Udover at afholde aktiviteter sammen med Mette, så er Anne-Marie også kontaktperson til naboambassadørerne og konfliktmægler ved naboklager. Yderst til venstre, står projektlederen Marlene, som står for den overordnede projektstyring. Det er hende, som holder øje med, at man når de mål, der er sat og at der bliver afviklet de aktiviteter, som er planlagt.

Det nye team skal arbejde med at skabe muligheder for beboerne, for at være mere aktiv i fællesskaber.