I går afholdte Noor og Ismael fra kurdisk forening deres egen gadehøjskole sammen med Mette fra Helhedsplanen. Gadehøjskolerne er et dagskursus i hverdagsdemokrati og medborgerskab. Her handler det om at styrke de kompetencer som skal til, for at demokratiet kan leve.
Ismael, Noor og Mette mødte hinanden, da de alle tre blev udadnnet demokrati inspiratorer ved Mind the democracy – og hvor de blev enige om, at de helt sikkert skulle lave en gadehøjskole sammen!

De havde inviteret 7 seje frivillige fra kurdisk forening, som ønskede at lære endnu mere om hverdagsdemokrati.
Temaet på gadehøjskolen var den demokratiske samtale og der blev derfor snakket om hvad der skaber en god samtale, diskuteret hvordan man rummer uenigheder og forskelligheder i samtaler og hvordan man opbygger gode argumenter.

Ved dagens afslutning blev der snakket om, at man nu havde fået nogle kompetencer, som man kunne gå direkte hjem og bruge – og flere udtrykte også, at de nu ville gå hjem og starte den gode, demokratiske samtale.

Masser af highfives og ros til demokrati-inspiratorer og de frivillige; og godt gået!