Der skal ikke rives så mange boliger ned på Nørager, Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej i Sønderborg, der er på regeringens hårde ghettoliste, som lovkravet siger. Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har nemlig fået dispensation fra Indenrigs- og Boligministeriet til kun at reducere boligmassen til 60 procent i boligområdet, som der er blevet søgt om, i stedet for til 40 procent.

Boligområdet Nørager samt Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej i Sønderborg er på den hårde ghettoliste. Det betyder, at andelen af almene familieboliger i området skal nedbringes til kun 40 procent af boligmassen senest den 1. januar 2030, som er lovkravet.

Medmindre man får dispensation fra Indenrigs- og Boligministeriet, og det har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) netop fået, så boligmassen kun skal reduceres til 60 procent.

Vi er meget glade for at få en dispensation til at bevare flere boliger i området og sætter pris på, at Indenrigs- og Boligministeriet har lyttet til vores argumenter. Vi har over flere år set fremgang på alle kriterier på ghettolisten i boligområdet, og vi mener ikke, at vi har de samme udfordringer som ghettoområder andre steder i landet. Derfor ville en nedbringelse af boligmassen til 40 procent være et alt for drastisk skridt, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen.

Også formanden for hovedbestyrelsen i SAB, Vivian Engelbredt, er meget glad for at få en dispensation.

De mange boliger er jo et hjem for de mange mennesker, der bor i området – mange familier har boet her gennem flere år og er glade for at bo i området. Det er også derfor, at vi – Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune – har søgt om at få en dispensation. Vi er enige i, at der skal ske en fysisk omdannelse i boligområdet, men ikke i så stort et omfang som loven ellers siger. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu kan arbejde videre med vores udviklingsplan, så boligområdet kan blive et endnu bedre sted at bo. Nu handler det om at orientere beboerne løbende og inddrage dem i processen, siger hun.

Den endelige plan for den fysiske omdannelse af boligområdet præsenteres i den udviklingsplan, som skal afleveres senest den 1. juni 2021. Men i dispensationsansøgningen er det dog beskrevet, at Sønderborg Kommune og SAB vil arbejde med fire tiltag i den fysiske omdannelse:

• Ommærkning af et mindre antal etværelseslejligheder til ungdomsboliger på Søstjernevej og Søgræsvej

• Nedrenovering af blokke til almene rækkehuse i Nørager

• Fortætning med private rækkehuse på det grønne område ved Nørager

• Forbindelser og infrastruktur i området

Renovering og byggeri forventes først at blive sat i gang i 2023-2024, og det vil derefter strække sig over en længere periode på op til 6-7 år. Årsagen er, at det både vil tage tid at omdanne bygningerne og sikre en god genhusningsproces for de beboere, der i en periode måske skal bo andre steder.

Fakta:

Boligområdet Nørager samt Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej opfylder forudsætningerne for at søge dispensation om at nedrive færre boliger end det opsatte krav på 40 procent af boligmassen senest den 1. januar 2030. Det skyldes, at boligområdet har færre end en 2.100 beboere – knap 1.300, og kun 1,49 procent er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, og det er pænt under kriteriegrænsen på 2,27 procent.

I dispensationsansøgningen beskrives de indsatser, som Sønderborg Kommune og SAB sammen vil arbejde med for at sikre, at boligområdet ikke længere er at finde på ghettolisten:

• Ansøgning til ny boligsocial helhedsplan 2021-2025

• Fortsat udvikling og implementering af beskæftigelsesrettede indsatser i boligområdet

• Fysisk omdannelse af området med fokus at skabe et blandet boligområde – herunder nedbringelse af andelen af almene familieboliger til 60 pct. i 2030

• Øget integration af boligområdet i det omkringliggende byområde med fokus på blandt andet forbindelser omkring og igennem området 

• Plan for flytning af beboere og monitorering af udviklingen i boligområderne i Sønderborg by