Sønderborg Kommune og SAB har pligt til at overholde regler for parallelsamfund

I efteråret 2018 indgik folketinget nogle brede politiske aftaler om indsatsen mod parallelsamfund i Danmark. Aftalerne medførte en række lovændringer i blandt andet lov om almene boliger.

Man kalder noget et parallelsamfund, når et samfund eksisterer side om side med et eller flere andre samfund. Et parallelsamfund opstår, når der er så store forskelle i befolkningen, at den kraft, der skal holde sammen på samfundet, får det svært. Det er ofte i store boligområder, at der kan opstå et parallelsamfund, og sker det, har den enkelte kommune i samarbejde med boligforeningerne et ansvar for at overholde lovgivningen inden for området.

Her finder du eksempler på lovgivningsmæssige tiltag, som kommunen sammen med boligforeningen skal tage i brug i arbejdet med udsatte boligområder og ghettoområder.

Tiltag i et udsat boligområde

 • En boligforening har mulighed for at opsige en lejer, hvis en almen bolig skal sælges i forbindelse med omdannelsen af et udsat boligområde.
 • Kommunen må ikke tildele boliger i et udsat boligområde til borgere, der får ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp m.m.
 • Kommune og boligforening skal sammen lave aftaler om, at boligerne i en afdeling skal udlejes efter særlige kriterier – fx med fortrinsret for borgere i arbejde eller under uddannelse.
 • Kommune og boligforening skal samarbejde om at mindske antallet af kriminelle i et udsat boligområde – fx ved at indføre fremvisning af straffeattest ved indgåelse af nyt lejemål.
 • Kommunen skal sørge for, at der i de omkringliggende daginstitutioner højst er 30 pct. børn med bopæl i et udsat boligområde.
 • Regeringen har valgt tre ghettorepræsentanter, der skal sikre, at kommunerne arbejder målrettet med overstående tiltag.

Tiltag i et ghettoområde

  • Et boligområde er en hård ghetto, når det har været på ghettolisten i fem år – og så er det et krav, at kommune og boligforening laver markante fysiske forandringer i boligområdet (ned til 40 pct. almene familieboliger i 2030).
  • Kommune og boligforening har mulighed for at søge om dispensation til en lavere andel af fysiske forandringer, hvis der er færre en 2.100 beboere og en lav andel af kriminelle i boligområdet.
  • Kommune og boligforening er forpligtet til at gennemføre de nødvendige forandringer inden 2030.