x
 

Den by- & boligsociale

Helhedsplan 2012-2016

Områdernes positive image er steget med 31 pct. Tilliden til kommune og politi er stigende, og beboernes tryghed er steget med 29 pct. Hele 24 pct. flere er tilfredse med udearealerne og 87% er generelt tilfredse med at bo i afdelingerne – i én af afdelingerne er tilfredshedsgraden på hele 97 pct.

"AT BOLIGOMRÅDERNE I 2017 ER ET GODT OG ATTRAKTIVT STED AT BO OG LEVE, HVOR BEBOERNE TRIVES"

Success

kriterier

  • Beboerne ønsker at blive boende, og opfatter selv deres boligområde som attraktivt
  • Beboerne giver udtryk for, at de trives
  • Borgere udefra omtaler områderne overvejende positivt
  • Borgere udefra deltager i aktiviteter i boligområderne
  • Borgere udefra giver udtryk for, at afdelingerne er en styrke for nærmiljøet

“HELHEDSPLANEN SKABER SAMSPIL VED AT BRINGE RESSOURCERNE I SPIL OG TÆTTERE PÅ HINANDEN”

Metoder

& tilgang

Mere om Helhedsplanen PIL