Onsdag d. 25. august mødtes den boligsociale projektgruppe, den faglige følgegruppe og den boligsociale bestyrelse for at runde den boligsociale projektperiode 2017-2021 af.

I projektperioden 2017-2021 har den boligsociale helhedsplan bidraget med gode resultater og erfaringer indenfor gadeplansarbejde, familiekurser, forløbskoordinering for udsatte familier og naboambassadører. Der har været fokus på fremskudt beskæftigelse og åben rådgivning i alle boligafdelinger. Det fokus, har skabt nogle tiltag og aktiviteter som blandt andet har været startskuddet for Beboerrådgivningen og en udvidet og op skaleret Åben Rådgivning i samarbejde med beboerrådgivningens medarbejdere.

Projektleder Marlene Wulff, guidede alle deltagende igennem projektperiodens resultater, efterfulgt af Gunvor Christensen fra VIVE, som gav et oplæg om de boligsociale resultater på landsplan og gav også perspektiver på det boligsociale arbejde i fremtiden.

Afslutningen af den boligsociale helhedsplan 2017-2021, betyder også at der nu starter en ny boligsocial helhedsplan. Her vil der blive arbejdet med aktiviteter under 4 indsatsområder: Uddannelse og livschancer, Beskæftigelse, Kriminalitetsforebyggelse og Sammenhængskraft og medborgerskab. Projektet løber til 31.08.2025. I løbet af efteråret vil I derfor her på siden, blive introduceret til det nye boligsociale team.