Spørgsmål og svar om omdannelsen i Nørager

 

For mange beboere vil omdannelsen af Nørager, Søstjerne-, Søgræs-, Koral-, og Konkylievej m.fl. naturligvis medføre spørgsmål og måske usikkerhed. Vi vil gerne hjælpe dig og din familie mest muligt. Derfor kan du her finde svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål angående genhusning og flytning. Siden vil løbende blive opdateret og tilpasset med nye spørgsmål og svar.

 

Kunne du ikke finde svar på dine spørgsmål?

Kontakt Sanne Pedersen, SAB, mobil: 24773918 eller mail: slp@salus-bolig.dk

Du kan også læse mere om de generelle regler og rettigheder omkring genhusning i denne folder fra AlmenNet: https://almennet.dk/media/709349/genhusning_web_200717.pdf

Spørgsmål omkring genhusning

Hvad betyder genhusning?
Genhusning sker, når der skal udføres arbejde i din bolig, der medfører, at du ikke kan bo i den i en kortere eller længere periode, eller at din bolig skal nedlægges.

 

Hvorfor skal jeg genhuses?
Beboerne i Nørager skal genhuses fordi de 10 blokke skal nedrives og omdannes til 48 almene rækkehuse og 30 private rækkehuse. For de fleste vil der derfor være tale om en permanent genhusning i en anden bolig uden for boligområdet.

 

Hvem bestemmer, hvor jeg skal flytte hen?
Genhusningen sker i tæt samarbejde med dig. Du vil blive inviteret til en personlig samtale i anden halvdel af 2023 hvor vi taler om dine muligheder og behov til en ny bolig. Genhusningen vil ske primært i og omkring Sønderborg by. Der er lavet en fælles genhusningsaftale mellem boligforeningerne i Sønderborg by som sammen skal hjælpe med at finde passende boliger til den enkelte beboer/familie.

 

Hvor mange tilbud om genhusning kan jeg få?
Hver husstand kan få op til to genhusningstilbud. Såfremt du/din familie siger nej til begge tilbud, skal du selv finde en ny bolig.

 

Hvilken bolig har jeg ret til?
I loven står der, at genhusningsboligen skal have ”passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og passende udstyr”.

Passende størrelse betyder, at du har ret til en genhusningsbolig der enten har ét værelse mere end antallet af medlemmer i din husstand eller samme antal værelser som i din nuværende bolig.

Passende beliggenhed betyder, at du har ret til at få tilbudt en bolig i samme kommune.

 

Passende kvalitet og udstyr er ikke præciseret i loven. Derfor bør du gøre opmærksom på særlige ønsker eller behov ved genhusningssamtalen, så vi kan tage højde for det tidligt i processen.

 

Kan jeg få mit husdyr med?
Hvis du har husdyr, så sørg for at informere boligforeningen om det ved genhusningssamtalen, så vi kan tage højde for det tidligt i processen.

 

Hvornår skal jeg flytte?
Genhusningssamtalerne vil begynde i anden halvdel af 2023 og genhusningen vil herefter ske løbende. Vi forventer at begynde nedrivning af de første blokke i januar 2024.

 

Kan jeg selv finde en ny bolig?
Du har altid lov til selv at finde en ny bolig. Hvis du selv finder din genhusningsbolig, har du også ret til at få dækket rimelige og dokumentérbare flytteudgifter. Retten til at få dækket dine udgifter træder først i kraft når genhusningen begynder i anden halvdel af 2023.

 

Spørgsmål omkring fraflytning

Skal jeg selv sørge for flytning?

Boligforeningen hyrer et flyttefirma til at hjælpe med flytning i forbindelse med genhusningen. Flyttefirmaet sørger for transporten af dit indbo fra din nuværende lejlighed til din nye bolig og leverer et passende antal flytte kasser (ud fra størrelsen på din bolig). Du skal selv sørge for at pakke dit indbo ned. Flytningen planlægges i samarbejde med dig.

 

Hvem betaler flytteomkostningerne?
Boligforeningen dækker dine flytteudgifter i forbindelse med genhusningen. Disse udgifter skal være rimelige og dokumenterede. Retten til at få dækket dine udgifter træder først i kraft når genhusningen begynder i anden halvdel af 2023.

 

Hvilke flytteudgifter kan jeg få dækket?

Boligforeningen stiller et passende antal flyttekasser til rådighed (ud fra størrelsen på din bolig) og sørger for transport af dit indbo fra din nuværende lejlighed og til din nye bolig. Du kan ikke få dækket udgifter til fx nyt indbo eller mad i forbindelse med flytningen.

 

Kan jeg få dækket flytteudgifterne, hvis jeg flytter til en anden kommune?

 

Skal jeg betale, for at sætte min nuværende bolig i stand, når jeg flytter?
Når du flytter fra din bolig, skal der altid foretages et fraflytningssyn. På fraflytningssynet gennemgås lejemålets stand, og der udarbejdes en fraflytningsrapport, hvor du bl.a. bliver gjort opmærksom på eventuelt mislighold af boligen. Lejligheden skal være tømt og rengjort ved fraflytningssynet.

 

Ved fraflytningssynet vil boligforeningen tage hensyn til, at boligerne skal nedlægges, og derfor vil der blive foretaget et mindre strengt fraflytningssyn. Du vil dog altid kunne komme til at hæfte for mislighold af boligen. Almindelig slid og ælde vil du ikke hæfte for.

 

Fraflytningssyn

I forbindelse med flytning fra din nuværende bolig, vil du blive indkaldt til fraflytningssyn. På fraflytningssynet gennemgås lejemålets stand, og der udarbejdes en fraflytningsrapport, hvor du bl.a. bliver gjort opmærksom på eventuelt mislighold af boligen. Lejligheden skal være tømt og rengjort ved fraflytningssynet. Boligforening og lejer skal, ligesom ved indflytningssynet, være til stede ved fraflytningssynet og begge parter skal underskrive den færdige fraflytningsrapport.

 

Hvad er mislighold af boligen?

Misligholdelse er skader i boligen, som skyldes din forkerte brug eller adfærd, mens du har boet der. Fordi lejlighederne skal nedrives, vil vi kun se på grov mislighold. En ridse i døren er almindelig slid og ælde og det vil du ikke hæfte for. Er der fx slået et stort hul i døren er det grov mislighold og du kan komme til at hæfte for det. Det betyder, at du fortsat skal passe på din lejlighed, så længe du bor der.

 

Hvorfor skal boligen afleveres rengjort og funktionel?

Lejligheden skal være rengjort ved fraflytning fordi håndværkerne skal ind og arbejde i lejlighederne og håndtere fx hårde hvidevarer, toiletter mm. lejligheden skal afleveres funktionel fordi nogle af hårde hvidevarerne måske kan bruges som reservedele i andre lejemål eller andre boligafdelinger.

Spørgsmål omkring husleje, indskud og boligstøtte

Hvad sker der med min lejekontrakt?
Når du har sagt ja til din nye genhusningsbolig, vil du modtage en ny lejekontrakt, og du skal kun betale husleje i den nye bolig fra overtagelsestidspunktet.

 

Skal jeg betale indskud i genhusningsboligen?

Hvis du flytter til en ny bolig i Sønderborg Andelsboligforening skal du ikke betale nyt indskud. Her bliver dit gamle indskud overført til den nye bolig og en eventuel difference bliver dækket af boligforeningen.

Hvis du flytter til en bolig i en anden boligorganisation fx B42, Søbo eller en af de andre boligforeninger der administreres af SALUS, skal du betale et nyt indskud eller du kan søge om et indskudslån gennem kommunen, hvis det er nødvendigt.

 

Hvad er et indskudslån?

Kommunen kan sommetider hjælpe dig, hvis du står og mangler penge til et nyt indskud
i din bolig. Du skal ansøge om indskudslån inden du flytter ind i din nye bolig.

 

Hvad sker der med mit indskudslån?

Hvis du har et indskudslån ved kommunen i din nuværende bolig, vil dette lån blive indfriet og du har mulighed for at optage et nyt indskudslån til den nye bolig hvis det er nødvendigt.  

 

Hvordan søger jeg om indskudslån?

Du kan enten kontakte borgerservice eller finde en ansøgningsblanket på
www.borger.dk. Når du har udfyldt ansøgningen, er det kommunen, der vurderer, om du har mulighed for at få bevilget indskudslånet. Du skal selv ansøge om indskudslån, da
der er tale om en personlig låneaftale imellem dig og kommunen, men vi vil gerne vejlede dig. Du kan få hjælp i Åben Rådgivning hver torsdag fra 12-17 i Ringbakken 4/ved siden af gårdmandskontoret.

 

Kan jeg få boligstøtte?

Modtager du boligstøtte i din nuværende bolig, skal du melde flytning til Udbetaling Danmark. Boligstøtten beregnes bl.a. ud fra din boligs størrelse og husleje. Derfor er det nødvendigt at ansøge om boligstøtte på ny, når du bliver genhuset i en ny bolig. Du skal selv søge om boligstøtte men vi vil gerne vejlede dig. Du kan få hjælp i Åben Rådgivning hver torsdag fra 12-17 i Ringbakken 4/ved siden af gårdmandskontoret.

 

Hvordan søger jeg om boligstøtte?

Du skal søge om boligstøtte til din bolig via selvbetjeningen på www.borger.dk, hvor du logger
på med dit NemID. Her kan du også lave en beregning af, hvad du kan få i boligstøtte. Hvis
du ikke har NemID, kan du rette henvendelse til borgerservice i din kommune, hvor de kan
vejlede dig. Når du bliver genhuset permanent, er det vigtigt at søge om boligstøtte hurtigt, så du kan få boligstøtte fra den dag, du flytter ind og betaler husleje. Du skal melde flytning til folkeregistret for at få boligstøtte.

 

Du skal selv søge om boligstøtte men vi vil gerne vejlede dig. Du kan få hjælp i Åben Rådgivning hver torsdag fra 12-17 i Ringbakken 4/ved siden af gårdmandskontoret.